Actievoorwaarden WakaWaka Powerbank cadeau

Deze actie loopt van 15 mei tot en met 3 september 2017


Deze actie is uitgeschreven door International Card Services BV, Wisselwerking 32, 1112 XP te Diemen. International Card Services BV is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK-nummer 33200596. (hierna: ICS).


Hoe kunt u meedoen aan de actie

 1. De actie loopt van 15 mei 2017 tot en met 3 september 2017.
 2. U komt in aanmerking voor de gele WakaWaka Power+ (2200 mAh) ter waarde van € 69,95,- als (hierna WakaWaka Powerbank):
  • u binnen bovengenoemde actieperiode een Visa World Card, Visa World Panda Card, Visa World Card Photo, Visa World Card Gold of Visa World Card Platinum aanvraagt (hierna World Card);
  • uw aanvraag wordt goedgekeurd;
  • u uw nieuwe World Card vóór 1 december 2017 gebruikt door er een aankoop mee te doen.
  Zodra de transactie van deze aankoop is verwerkt, ontvangt u binnen 5 werkdagen van ons een e-mail op het door u aangegeven e-mailadres waarmee u uw WakaWaka Powerbank kunt bestellen. U kunt deze WakaWaka Powerbank bestellen tot en met 31 december 2017.

Voorwaarden van het welkomstcadeau

 1. Contante geldopnamen en overboekingen, betwiste en frauduleuze transacties gelden niet als gebruik van uw World Card.
 2. ICS kan u € 69,95 in rekening brengen indien u de World Card opzegt binnen een jaar na ontvangst van de WakaWaka Powerbank.
 3. ICS is niet aansprakelijk voor verlies en/of misbruik van de e-mail waarmee u uw WakaWaka Powerbank kunt bestellen. 
 4. Voor de op bovenstaande wijze verkregen WakaWaka Powerbank geldt geen recht van retour.
 5. De WakaWaka Powerbank zal u toegezonden worden door Paradigit via Post NL. ICS zal hiervoor uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mail adres via een beveiligde verbinding doorgeven aan Paradigit. Paradigit zal de  betreffende persoonsgegevens slechts gebruiken om uitvoering te geven aan haar leveringsverplichting en de gegevens niet langer bewaren dan voor dit doel noodzakelijk is.
 6. Bij eventuele vragen en klachten met betrekking tot uw WakaWaka Powerbank kunt u terecht bij WakaWaka. Dit kan door contact op te nemen met WakaWaka Klantenservice via support@waka-waka.com onder vermelding van ‘Visa World Card zomeractie 2017’ en het unieke productnummer zoals vermeld op uw WakaWaka Powerbank. U heeft recht op de normale fabrieksgarantie.
 7. U kunt slechts één keer gedurende de gehele actieperiode deelnemen aan deze actie.
 8. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt (op = op). Indien de WakaWaka Powerbank niet meer voorradig is, wordt als alternatief €50 op uw Card gestort.
 9. De waarde van de WakaWaka Powerbank kan niet ingewisseld worden voor geld.
 10. Indien u reeds in het bezit bent, of in de afgelopen 12 maanden in het bezit bent geweest van een Visa World Card, Visa World Panda Card, Visa World Card Photo, Visa World Card Gold, Visa World Card Platinum, MasterCard Classic, MasterCard Gold en/of MasterCard Black bent u uitgesloten van deelname aan deze actie.
 11. Indien u later dan 1 december 2017 uw Card voor het eerst gebruikt voor een aankoop heeft u geen recht meer op de WakaWaka Powerbank.
 12. ICS behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.
 13. ICS is niet aansprakelijk voor enig gebrek aan de WakaWaka Powerbank. Ook is ICS niet aansprakelijk voor enige schade die kan ontstaan door deze actie, of het al dan niet ontvangen van de WakaWaka Powerbank.

Voorwaarden voor aanvraag World Card

 1. Het aanvragen van een World Card is alleen mogelijk als u woonachtig bent in Nederland, ouder bent dan 18 jaar en een netto maandinkomen van minimaal € 1.150,- heeft (voor de aanvraag van een World Card Gold en World Card Platinum geldt een minimum netto maandinkomen van € 1.250,-).
 2. De Visa World Card, de Visa World Panda Card en de Visa World Card Photo kost € 36,50 per jaar. De Visa World Card Gold kost het eerste jaar € 36,50, daarna € 55,- per jaar. Een Visa World Card Platinum kost het eerste jaar € 77,- en daarna € 154,- per jaar.
 3. Of u in aanmerking komt voor de door u aangevraagde Card hangt af van uw financiële situatie. Hiervoor zult u onder andere bij Stichting Bureau Krediet Registratie getoetst worden.
 4. Deze actie geldt niet voor (de aanvraag van) een Extra Card.

Voor vragen kunt u bij ICS terecht

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot International Card Services BV, Postbus 23225, 1100 DS te Diemen.