Actievoorwaarden

Deze actie is uitgeschreven door International Card Services BV (ICS), Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen.


Meedoen aan de actie

 1. Deze actie loopt van 20 mei 2019 tot en met 1 september 2019.
 2. U kunt meedoen aan de actie van 1e jaar gratis en € 25,- vakantiegeld op uw Card als u binnen de actieperiode (20 mei 2019 t/m 1 september 2019) een Visa World Card (in het vervolg World Card genoemd) aanvraagt.
 3. U kunt slechts één keer deelnemen aan deze actie en deze actie geldt niet in combinatie met andere lopende acties.

Voorwaarden aanvraag Card

 1. Het aanvragen van een World Card is alleen mogelijk als u woonachtig bent in Nederland, ouder bent dan 18 jaar en een vast netto maandinkomen van minimaal € 1.150,- heeft.
 2. Of u in aanmerking komt voor de door u aangevraagde Card hangt, onder andere, af van uw financiële situatie. Hiervoor zult u onder andere bij Stichting Bureau Krediet Registratie getoetst worden.

Doe binnen 90 dagen een aankoop met de Card

 1. Direct nadat uw Card geactiveerd is, wordt het vakantiegeld van € 25,- op uw Card bijgeschreven en kunt u dit tegoed direct wereldwijd besteden bij alle Visa Acceptanten.
 2. Om gebruik te kunnen maken van de € 25,- vakantiegeld dient u binnen 90 dagen na ontvangst van de Card een geldige aankoop met uw Card te doen. De € 25,- vakantiegeld kunt u wereldwijd besteden bij alle Visa Acceptanten. Wanneer het vakantiegeld van € 25,- niet binnen 90 dagen na ontvangst van de Card wordt besteed, vervalt het tegoed.
 3. Gecrediteerde, betwiste en frauduleuze transacties en transacties die niet door ICS zijn geautoriseerd, vallen niet onder de definitie 'gebruikt voor een aankoop' en zijn dus uitgesloten van deze actie. Transacties met betrekking tot de jaarlijkse Cardbijdrage, verzekeringsbijdragen, contant geldopnamen en overboekingen van en naar de creditcard zijn tevens uitgesloten van deze actie.
 4. Indien u binnen een jaar na ontvangst van het vakantiegeld uw World Card opzegt, kan ICS u € 25,- in rekening brengen. Na opzegging van de World Card komt het resterende tegoed te vervallen.

Overige actievoorwaarden en vragen

 1. Deze actie geldt niet:
  1. voor de aanvraag van een Extra Card;
  2. indien u reeds in het bezit bent of in de afgelopen 24 maanden bent geweest van een Visa World Card, Visa World Panda Card, Visa World Card Gold, Visa World Card Platinum, Mastercard Classic, Mastercard Gold en/of Mastercard Black bent u uitgesloten van deelname aan deze actie;
  3. als u niet aan alle gestelde voorwaarden voldoet.
 2. U kunt slechts één keer gedurende de gehele actieperiode deelnemen aan deze actie.
 3. ICS behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.
 4. U betaalt het eerste jaar geen jaarlijkse Card-bijdrage voor de Visa World Card en de Visa World Panda Card, daarna betaalt u € 36,50 per jaar. De Visa World Card Gold kost het eerste jaar € 36,50 en daarna € 55,- per jaar. Een Visa World Card Platinum kost het eerste jaar € 77,- en daarna € 154,- per jaar.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot International Card Services BV, Postbus 23225, 1100 DS te Diemen.