Actievoorwaarden Visa World Card:
1e jaar gratis

Deze actie is uitgeschreven door International Card Services BV (ICS), Wisselwerking 32, 1112 XP Diemen.


Meedoen aan de actie

 1. Deze actie loopt van 2 september 2019 tot en met 31 december 2019.

 2. U kunt meedoen aan de actie als u binnen de actieperiode een Visa World Card (in het vervolg World Card genoemd) aanvraagt;

 3. U kunt slechts één keer deelnemen aan deze actie en deze actie geldt niet in combinatie met andere lopende acties.

Voorwaarden aanvraag Card

 1. Het aanvragen van een World Card is alleen mogelijk als u woonachtig bent in Nederland, ouder bent dan 18 jaar en een vast netto maandinkomen van minimaal € 1.150,- heeft.
 2. Of u in aanmerking komt voor de door u aangevraagde Card hangt, onder andere, af van uw financiële situatie. Hiervoor zult u onder andere bij Stichting Bureau Krediet Registratie getoetst worden.

Overige actievoorwaarden en vragen

 1. Deze actie geldt niet:
  1. voor de aanvraag van een Extra Card;
  2. indien u reeds in het bezit bent of in de afgelopen 24 maanden bent geweest van een Visa World Card, Visa World Panda Card, Visa World Card Gold, Visa World Card Platinum, Mastercard Classic, Mastercard Gold en/of Mastercard Black bent u uitgesloten van deelname aan deze actie;
  3. als u niet aan alle gestelde voorwaarden voldoet.
 2. U kunt slechts één keer gedurende de gehele actieperiode deelnemen aan deze actie.
 3. ICS behoudt zich het recht voor deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging vereist.
 4. U betaalt het eerste jaar geen jaarlijkse Card-bijdrage voor de Visa World Card en de Visa World Panda Card, daarna betaalt u € 36,50 per jaar. De Visa World Card Gold kost het eerste jaar € 36,50 en daarna € 55,- per jaar. Een Visa World Card Platinum kost het eerste jaar € 77,- en daarna € 154,- per jaar.

Voor eventuele vragen en/of opmerkingen over deze actie kunt u zich richten tot International Card Services BV, Postbus 23225, 1100 DS te Diemen.